mijn TC Schiebroek
 

Plannen bardienst

Bardienst plannen of afmelden

In 2016 zijn we bij TC Schiebroek voor het eerst sinds lange tijd weer gestart met het draaien van bardiensten. Voorheen werden deze werkzaamheden altijd gedaan door betaalde krachten. Deels door bezuinigingen waren we genoodzaakt om hiervan af te zien en deze werkzaamheden voor een gedeelte op te laten pakken door de leden van de vereniging. Dit besluit is genomen tijdens de ALV van oktober 2015.

Gezien de ervaringen van afgelopen seizoen (aantal noodzakelijke momenten / aantal leden die bereid zijn om bardienst te draaien) zijn we genoodzaakt om in 2017 een aantal wijzigingen door te voeren. Hierbij gaan we uit van de volgende berekening:

     Soort bardienst        Aantal benodigde leden        Berekening
Dinsdag

100

50 x 2

Competitie zaterdag

45

15 x 3

Competitie zondag

30

15 x 2

Thematoernooien

10

Voorjaarsnegendaagse

30

Zomernegendaagse

50

Totaal

265

  • We gaan de weekenden buiten competities en toernooien niet meer open. Naar aanleiding van de evaluatie is te zien dat er wel getennist wordt in het weekend maar dat er weinig tot geen gebruik gemaakt wordt van de kantine. Mochten zich meer leden melden voor het draaien van een bardienst dan afgelopen jaar dan zullen de openingstijden verruimd worden en kunnen we in het weekend ook de kantine openen.
  • Voor 2017 jaar gaan we anders indelen. Je wordt niet meer het hele jaar achterna gezeten door de barcommissie. Dit was een oplossing voor het eerste jaar zodat iedereen kon wennen aan het idee om bardiensten te draaien. Vanaf 9-11-16 tot 30-11-16 heeft ieder lid de kans om een voorkeursdienst / moment aan te geven op basis van bovenstaande schema. Dit kan door een mailtje te sturen naar bardienst.schiebroek@gmail.com of via het bijgaande formulier.  Hier houden we dan rekening mee tijdens het indelen. Mocht je geen voorkeur aangeven wordt je ingedeeld op een willekeurige dag.
  • Aan de hand van de aangegeven voorkeur worden de bardiensten voor je ingepland. Dit zal gebeuren in de periode 1-12-16 tot 31-12-16. Je krijgt tijdig een mailtje met daarin de bevestiging van de datum en tijd waarop je bardienst is gepland.
  • Het bardienstrooster wordt ook gepubliceerd op www.afhangbord.nl. iedereen die lid is van de vereniging kan hier op aanmelden.
  • Wil je geen bardienst draaien dan is er de mogelijkheid om deze af te kopen voor € 25,-. Van dit bedrag gaan we dan iemand anders zoeken die de bardienst kan draaien. Dit heeft echter niet de voorkeur. Mocht je graag ander vrijwilligerswerk doen dan het draaien van bardiensten zijn er diverse vacatures voor functies in commissies.
  • Via e-mail wordt je ongeveer 1 maand én 1 week van tevoren herinnerd, wanneer je bardienst moet draaien. Zorg dus dat je e-mailgegevens correct zijn! Daarnaast staan de bardiensten altijd op de website vermeld.

Vrijstelling

Wie zijn er vrijgesteld voor het draaien van bardiensten?

  • Ereleden en leden van verdiensten.
  • Leden die gedurende het seizoen de leeftijd van 70 jaar bereiken (het mag uiteraard wel!).
  • Commissieleden/vrijwilligers die door het bestuur zijn aangemerkt voor vrijstelling, omdat zij zich gedurende de afgelopen jaren regelmatig nuttig gemaakt hebben voor de club.

Leden die vóór 1 juli 2017 de 18-jarige leeftijd bereiken, dienen ook bardienst te draaien, zij mogen echter pas bardienst draaien nádat ze 18 jaar geworden zijn en bij voorkeur samen met iemand die al vaker gestaan heeft!

Ruilen van diensten

Mocht je ingepland worden op een moment dat dit niet uitkomt dan is het uiteraard mogelijk om onderling te ruilen. Stuur de aanpassing door naar bardienst.schiebroek@gmail.com zodat de vereniging altijd op de hoogte is van wie de bardienst zal draaien. De barcommissie werkt dan ook het bardienstrooster aan.

No show

Bij afzeggingen binnen 48 uur voor aanvang van je bardienst of bij het niet op komen dagen zullen wij een factuur van € 50,- versturen.

IVA certificaat

Het IVA certificaat (instructie verantwoord alcohol schenken) is voor iedere barvrijwilliger verplicht. Dit certificaat kun je (thuis) binnen 10 minuten behalen op de site http://www.nocnsf.nl/iva

Het PDF document wat je krijgt als het certificaat behaald is graag opsturen naar bardienst.schiebroek@gmail.com.

Kantine gesloten?

Zoals bekend heeft TC Schiebroek 2 personen in dienst voor het draaien van bardiensten op drukke moment, het schoonmaken van het clubhuis en het doen van inkopen. Helaas hebben we niet genoeg financiële middelen om gedurende de gehele week betaalde krachten te plaatsen. De leden doen hun bardienst op de wat rustigere momenten en op de drukkere momenten als ondersteuning van het vaste barpersoneel. De leden van TC Schiebroek moeten zich realiseren dat de bar/kantine alleen geopend kan/zal zijn indien er zich ook senioren hebben gemeld voor het verrichten van een bardienst voor de bewuste dag. Is dat niet het geval dan is of blijft de bar/kantine gesloten.

Inwerken

Als je nog geen bardienst hebt gedraaid is er op maandag tijdens pasjesavond altijd iemand aanwezig die alle ins en outs van de bardienst kan uitleggen. Ook ligt er een map achter de bar met daarin alle zaken die van belang zijn inclusief instructies van bijvoorbeeld de kassa en het koffiezetapparaat.

Meer bardiensten?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die meer dan 2x per jaar een bardienst willen doen. Hier staat een vergoeding van € 25,- per bardienst voor. Geef je op zodat het makkelijker wordt om de bardiensten geregeld te krijgen. Of u nu 1x per jaar wilt, 1x per kwartaal, 1x per maand, of misschien nog vaker wilt, het maakt niet uit, elke bardienst is meegenomen. Heel veel tennisleden zult u hiermee een plezier doen.

Je kunt je hiervoor opgeven bij bardienst.schiebroek@gmail.com.

WORDT NU LID BIJ TC SCHIEBROEK

Wil je lid worden van de gezelligste vereniging van Rotterdam, of op maandag eens meespelen? Meld je aan of kom gewoon gezellig langs op maandag vanaf 19.30 en maak kennis met Joop en de andere leden!