mijn TC Schiebroek
 

Bestuur, personeel en vrijwilligers

De dagelijkse leiding over de vereniging

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging, zet de lijnen uit waarlangs onze vereniging zich zou moeten ontwikkelen, pakt problemen aan en verzorgt de communicatie met interne en externe partijen. Het bestuur komt regelmatig bij elkaar. Onderwerpen die betrekking hebben op het belang van de hele vereniging zetten we, na bespreking binnen het bestuur, op de agenda van de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Deze vindt twee keer per jaar plaats. Naast het bestuur is een aantal commissies actief. Hierin zitten leden die, net als het bestuur, als vrijwilliger actief zijn voor de vereniging. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën die een positieve bijdrage leveren aan de vereniging? Neem dan contact op met een van de bestuurs- of commissieleden.

Bestuur

Voorzitter: Maarten Koning – voorzitter@tc-schiebroek.nl
Secretaris: Marti von Stein – secretaris@tc-schiebroek.nl
Penningmeester: Edwin Vermaas – penningmeester@tc-schiebroek.nl
Tenniszaken / vice voorzitter: Karim Rapon – tc@tc-schiebroek.nl
Jeugdcommissie: Susan Wurth – jeugd@tc-schiebroek.nl
Algemene zaken: Hans Vlek – hans@vlek-beheer.nl 

Technische commissie

Coördinatie: Karim Rapon – tc@tc-schiebroek.nl
Leden: Ellen Schute (VCL) – vcl@tc-schiebroek.nl
Toernooi: Robert-Jan Böttcher (VTL) – negendaagse@tc-schiebroek.nl

Banen

Baancommissaris: Ronald Goedhart

Jeugdcommissie

Coördinatie: Susan Wurth – jeugd@tc-schiebroek.nl
Leden: Otto de Ruiter, Peter Huijssoon, Sandra Farwer, Zefanja Leasa en Maurice Sluiter

Leden

Coördinatie: vacature
Leden: Marti von Stein (administratie) – leden@tc-schiebroek.nl
Werving: vacature

Bar- & evenementencommissie

Coördinatie: vacature – be@tc-schiebroek.nl
Leden: Angela van Ballegooijen, Cees van der Linden, Miranda van der Molen, Gert-Jan Roest en Marti von Stein

Sponsoring

Coördinatie: Maarten Koning – sponsoring@tc-schiebroek.nl
Leden: Vincent Bons, Vincent Elzerman en André Westerhout

Barcommissie

Coördinatie: Angela van Ballegooijen – bardiensten.schiebroek@gmail.com
Leden: Miranda van der Molen

Communicatie

Coördinatie: vacature – redactie@tc-schiebroek.nl
Leden: Suzanne van der Velden – website@tc-schiebroek.nl

Barpersoneel

Coördinatie: Miranda van der Molen – miranda@tc-schiebroek.nl
Medewerker: Nancy Nijhoff

Lustrum commissie

Coördinatie: vacature 
Leden: Astrid van der Ploeg, Sander Schinkel

WORDT NU LID BIJ TC SCHIEBROEK

Wil je lid worden van de gezelligste vereniging van Rotterdam, of op maandag eens meespelen? Meld je aan of kom gewoon gezellig langs op maandag vanaf 19.30 en maak kennis met Joop en de andere leden!